XML – Extensible Markup Language

XML jest prostym, rozszerzalnym formatem tekstowym pochodzącym z SGML. Na początku, był on projektowany w celu rozwiązania problemów z publikacją dokumentów elektronicznych, jednak aktualnie odgrywa coraz większą rolę jako mechanizm wymiany dokumentów. Z formatem XML jest związanych wiele innych technologii, między innymi XSLT – definiująca stanadrdy dotyczące przetwarzania XML, Xpath – pozwalający na dostęp do określonych elementów dokumentu, SAX/DOM – definiujące pewne standardowe interfejsy programistyczne pozwalające na dostęp do dokumentów XML. Dodatkowo powstało wiele specyfikacji formatów wymiany dokumentów bazujących na XML, na przykład SOAP – format dokumentów pozwalających na zdalne wywołania metod (na nim oparte są web serwisy), ebXML – zestaw standardów mających umożliwić firmom wymianę dokumentów handlowych.

Ze względu na fakt, że XML jest formatem czysto tekstowym, czasem następuje konieczność jego sprawdzenia pod kątem poprawności – w tym celu można skorzystać z dokumentów DTD lub XML Schema, za pomocą których, definiuje się reguły poprawności.

Jak korzystamy:

Dokumenty XML wykorzystujemy głównie wtedy, gdy zachodzi potrzeba udostępnienia danych innym systemom, lub udostępniane dane muszą być prezentowane na różne sposoby – wówczas oprócz samych danych, tworzone są szablony XSL przetwarzające XML do odpowiedniej postaci. XML stosujemy również wtedy, gdy tworzenie opisu w języku XML jest znacznie prostsze niż w docelowym języku, w szczególności w systemie symulatora telefonów, dokumenty XML opisywały sposób działania poszczególnych przycisków (ekranów) w danym momencie – dokumenty te były później konwertowane do JavaScript. Drugim przykładem są szablony w systemie 3Web, które są konwertowane do szablonów Smarty – dzięki temu końcowy użytkownik może w łatwy sposób edytować szablony, a system sam konwertuje je do bardziej efektywnej postaci.

Więcej informacji:

http://www.w3.org/XML/

Technologie

Tworzymy rozwiązania internetowe, multimedialne i mobilne, aktywnie używając technologii:

 

 • Java
 • Java2EE
 • PHP
 • J2ME
 • Flash
 • XML
 • CSS
 • HTML
 • JavaScript
 • ORACLE
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • WebMethods
 • bea
 • JBoss
 • Windows CE
 • Cycore Cult3D

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr