WebMethods Integration Server – platforma integracyjna

Serwer intergacyjny WebMethods pozwala na tworzenie rozwiązań integrujących różnego rodzaju systemy. Głównym powodem konieczności integrowania systemów, jest duża złożoność i częste zmiany procesów biznesowych zachodzących w korporacjach, a co za tym idzie brak możliwości stworzenia jednej aplikacji obsługującej firmę. W związku z tym tworzone są rozwiązania integrujące różne istniejące aplikacje w jeden system. Integracja systemów polega na tworzeniu adapterów, które umożliwiają wykorzystanie natywnego API systemów zewnętrznych w ramach platformy integracyjnej, a później korzystanie z tychże adapterów w celu realizacji określonych zadań biznesowych – tworzenie serwisów.Platforma integracyjna WebMethods zapewnia możliwość tworzenia rozwiązań w oparciu o istniejące komponenty (np. adaptery do baz danych) oraz tworzenie własnych w oparciu o prosty język opisu procesów (w ten sposób powstaje FlowService) lub w oparciu o Javę (JavaService). Platforma zapewnia również środowisko do komunikacji asynchronicznej (z wykorzystaniem dokumentów) poprzez mechanizmy publikacji dokumentów (publish), oczekiwania na zwrócenie dokumentu (publishAndWait) oraz oczekiwanie na opublikowany dokument (mechanizm wyzwalaczy – trigerów). Wszystkie te mechanizmy pozwalają na skupieniu się na poprawnym modelowaniu procesów firmy.

Jak korzystamy:

Aktualnie prowadzimy prace w tej technologii dla jednego z naszych klientów. Poza tym nasz dział rozwoju przeprowadza testy tejże platformy w celu przygotowania planów wdrożeń u innych klientów.

Więcej informacji:

http://www.softwareag.com/

Technologie

Tworzymy rozwiązania internetowe, multimedialne i mobilne, aktywnie używając technologii:

 

 • Java
 • Java2EE
 • PHP
 • J2ME
 • Flash
 • XML
 • CSS
 • HTML
 • JavaScript
 • ORACLE
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • WebMethods
 • bea
 • JBoss
 • Windows CE
 • Cycore Cult3D

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr