Serwis dla Ministerstwa Polityki Społecznej

Akonet wykona dla Ministerstwa Polityki Społecznej serwis internetowy pozytek.gov.pl.

Serwis pozytek.gov.pl będzie dotyczył ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 873, z z późn. zm). Ustawa ta reguluje status prawny organizacji pozarządowych oraz wprowadza nowe zasady współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną.

Serwis będzie podzielony na dwie części - jedną, dostępną dla wszystkich internautów i drugą - extranet - dedykowaną potrzebom Rady Działalności Pożytku Publicznego. Serwis będzie zawierał dużą liczbę narzędzi interaktywnych, automatyzujących komunikację między pracownikami Ministerstwa i osobami, zainteresowanymi działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.

Grupa Akonet

  • Akonet
  • Scigacz.pl
  • iservices.pl
  • Facebook
  • Tweeter
  • Flickr