Projektant-Programista

Osoba zatrudniona na tym stanowisku samodzielnie projektuje i następnie tworzy oprogramowanie. Osoba taka powinna spełniać następujące wymagania:

  • wykształcenie informatyczne
  • bardzo dobra znajomość wybranych technologii informatycznych
  • wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementowaniu systemów, wykorzystujących wybrane technologie informatyczne
  • sukcesy w tworzeniu oprogramowania w wybranych technologiach, udokumentowane terminowo zakończonymi projektami systemów
  • znajomość zagadnień bazodanowych
  • znajomość narzędzi programistycznych