Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 wystartował w Internecie

Na potrzeby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2008 stworzyliśmy projekt w ramach Kapitału Ludzkiego – Narodowa Strategia Spójności. Projekt ma na celu zamieszczenie pełnej informacji na temat programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wdrożony przez nas system CMS pozwala na szybkie i łatwe zamieszczanie treści na stronie przez administratora.

Serwis dostępny jest pod adresem www.pokl541.pozytek.gov.pl

Zdjęcia

Grupa Akonet

  • Akonet
  • Scigacz.pl
  • iservices.pl
  • Facebook
  • Tweeter
  • Flickr