PostgreSQL - serwery bazodanowe

PostgreSQL jest opensource'owym serwerem bazodanowym. Pozwala on na dostęp do danych za pomocą języka zapytań SQL (Structured Query Language). W ramach tego języka możliwe jest wykonywanie podzapytań, tworzenie sekwencji, widoków, wyzwalaczy, jak również obsługa transakcji na dwóch poziomach izolacji. Serwer może także wykonywać procedury składowane napisane w języku PL/PGSQL (zbliżonym pod względem składni do Oracle'owego PL/SQL) lub w C, Tcl, Perlu. PostgreSQL pozwala na przechowywanie napisów zawierających znaki narodowe wraz z możliwością ich odpowiedniego sortowania.

Jak korzystamy:

PostgreSQL jest serwerem bazodanowym, który polecamy klientom, dla których tworzymy infrastrukturę intranetową, a którzy nie mogą sobie pozwolić na poniesienie kosztów zakupu bazy danych Oracle. Serwer ten w dużej mierze spełnia większość oczekiwań dotyczących wydajności oraz stabilności wymaganych przez naszych klientów, a dodatkowo zapewnia wystarczająco zaawansowany język zapytań, aby manipulacja na danych była wygodna i efektywna.

Więcej informacji:

http://www.postgresql.org/

Technologie

Tworzymy rozwiązania internetowe, multimedialne i mobilne, aktywnie używając technologii:

 

 • Java
 • Java2EE
 • PHP
 • J2ME
 • Flash
 • XML
 • CSS
 • HTML
 • JavaScript
 • ORACLE
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • WebMethods
 • bea
 • JBoss
 • Windows CE
 • Cycore Cult3D

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr