Portal internetowy na CMS SiteWEB

System zarządzania treścią SiteWEB jest zaawansowanym systemem CMS, obsługującym serwisy o wielu tysiącach stron, wielu wersjach językowych i rozbudowanych zespołach redakcyjnych. System CMS umożliwia Państwu samodzielną: administrację serwisem, jego modyfikację, aktualizację i rozbudowę o nowe strony i o nowe działy.

Wszystkie czynności w systemie CMS są wykonywane w oknie przeglądarki Internet Explorer 6.

Portal internetowy, oparty na systemie CMS SiteWEB charakteryzuje się bardzo wysoki poziomem bezpieczeństwa.

Największą zaletą systemu CMS jest jego intuicyjność. System nie posiada wydzielonego modułu administratora, który według z góry narzuconych standardów wymusza publikowanie treści w ściśle określony sposób. Moduł administratora jest ukryty w jednym z widoków strony.

Sposób działania CMS SiteWEB

System CMS  działa w standardzie WYSIWYG (What You See Is What You Get). Edytowanie zawartości serwisu odbywa się w oknie, w którym wyświetlana jest określona zawartość. Po zalogowaniu się jako administrator i po kliknięciu odpowiedniego przycisku strona jest wyświetlana w trybie edycyjnym. Treść strony jest uzupełniana o oznaczenia miejsc, które mogą być modyfikowane i w których możliwa jest publikacja nowych informacji.

Użytkownik publikuje treści, klikając odpowiednie miejsce i wprowadzając tekst w intuicyjnym edytorze on-line.

Edycja on-line

Jeżeli zostało już wybrane miejsce, w którym mają pojawić się nowe informacje, to do Państwa dyspozycji jest udostępniany intuicyjny edytor on-line, w którym mogą Państwo wprowadzić tekst nowego dokumentu lub nowej wiadomości.

Edytor działa na podobnej zasadzie, jak edytor Microsoft Word. Możliwe jest bezpośrednie kopiowanie treści z edytora Word do edytora on-line. Wprowadzone treści są automatycznie konwertowane do postaci ustandaryzowanego kodu HTML. Generowany kod HTML możemy podejrzeć, klikając odpowiedni przycisk edytora on-line.

Pracując z edytorem możemy swobodnie dodawać i formatować tabele, możemy umieszczać ilustracje. Możemy również korzystać z rozwiązań, typowych dla stron internetowych. Możemy umieszczać linki do innych stron, możemy umieszczać w tekście „kotwice" itp.

System CMS umożliwia redagowanie serwisu przez rozbudowany zespół redakcyjny, którego różni członkowie mają różne uprawnienia. W efekcie możliwe jest takie skonfigurowane systemu, aby redaktorzy mieli dostęp wyłącznie do wybranych zasobów serwera - plików graficznych i plików binarnych.

Jeżeli aktualnie zalogowany redaktor ma ograniczone uprawnienia edycyjne, to może on dodawać strony wyłącznie w wybranych częściach serwisu. Również zakres stron, których treść może on modyfikować i na których może publikować informacje, jest ograniczony. Przy osadzaniu w treści strony plików graficznych i plików binarnych może on korzystać wyłącznie z tych zasobów, do których administrator serwisu nadał mu uprawnienia. Katalogi z zasobami, do których aktualnie zalogowany użytkownik nie ma dostępu, nie są widoczne w drzewie zasobów serwisu.

Zarządzanie plikami

System CMS  posiada wbudowane narzędzie zarządzania plikami. Narzędzie to działa na podobnej zasadzie, jak Eksplorator Windows i umożliwia:

 • wgrywanie nowych plików na serwer WWW,
 • tworzenie nowych katalogów na serwerze WWW,
 • przenoszenie plików i katalogów na serwerze WWW,
 • usuwanie plików i katalogów na serwerze WWW.

W postaci menedżera plików  otrzymują Państwo wygodne narzędzie zarządzania plikami. Dzięki temu nie muszą Państwo korzystać z zewnętrznych, często płatnych, programów do przesyłania plików w internecie.

Zarządzanie użytkownikami

System CMS umożliwia dodawanie nowych użytkowników, zarządzanie użytkownikami już istniejącymi i nadawanie użytkownikom uprawnień do oglądania stron. Dzięki temu mogą Państwo tworzyć w serwisie zamknięte strefy, do których dostęp jest zarezerwowany wyłącznie dla wąskiej grupy - na przykład - klientów.

Wybranym użytkownikom można nadawać uprawnienia do:
• Stron (oglądanie, edytowanie, akceptowanie przed opublikowaniem w serwisie)
• Zasobów serwera - katalogów na dysku serwera (przeglądanie, używanie plików, zarządzanie plikami)
• Komend systemu

Dzięki tej funkcji możliwe jest tworzenie w serwisie stref o ograniczonym dostępie - na przykład stref ekstranetowych. Dostęp do stron i dokumentów w obrębie takiej strefy mają wyłącznie ci użytkownicy, którzy się zalogują i którym administrator serwisu przydzieli uprawnienia do oglądania stron zamkniętej strefy.

Proces publikacji

System umożliwia też definiowanie procesu publikacji w serwisie. Przy zdefiniowanym procesie publikacji część użytkowników ma jedynie uprawnienia do wprowadzania informacji do systemu. Wprowadzone informacje nie są wyświetlane na stronach dopóty, dopóki uprawnieni administratorzy nie zaakceptują tych informacji.

Definiując proces publikacji określa się również, do jakich zasobów serwera wybrani użytkownicy mają dostęp. Innymi słowy określa się to, jakie pliki mogą być używane przez wybrane osoby przy redagowaniu treści serwisu.

Dokumenty w systemie CMS nie są usuwane, lecz są jedynie przenoszone do archiwum. W każdej chwili mogą być z archiwum odtworzone i z powrotem opublikowane na stronach. Również w przypadku zmodyfikowania dokumentu, jego poprzednia wersja jest umieszczana w archiwum a nowa jest umieszczana na stornach.

Automatyczne procesy pozycjonujące strony w wyszukiwarkach

System CMS  nie tylko umożliwia użytkownikowi wykonywanie operacji administratorskich w wygodny sposób za pośrednictwem przeglądarki internetowej. System też samodzielnie i w sposób automatyczny wykonuje wybrane czynności  administratorskie. Do czynności tych należy automatyczne formatowanie kodu stron pod kątem ich indeksowania przez wyszukiwarki internetowe oraz ich pozycjonowania. Dodatkowo CMS automatycznie zapewnia schemat kodowania URL stron, optymalny z punktu widzenia wyszukiwarek internetowych.

W systemie CMS  dostępne są również narzędzia, wspierające działanie wyszukiwarek internetowych. Do tych narzędzi należy automatyczny generator mapy serwisu. Mapa, dostępna on-line bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych operacji administratorskich, jest wykorzystywana przez narzędzia do tworzenia indeksów dla wyszukiwarek. Dzięki temu indeksowanie stron i odświeżanie opisu stron w wyszukiwarkach przebiega kilkunastokrotnie szybciej i efektywniej.

Wsparcie dla wyszukiwarek po stornie systemu CMS  daje użytkownikowi korzyść wysokich pozycji na liście wyników wyszukiwarki bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów pozycjonowania.  Mimo to rekomendujemy dodatkowe skorzystanie z usługi pozycjonowania, gdyż rozwiązanie takie bardzo wzmacnia efekty, uzyskane przy pomocy wbudowanych mechanizmów pozycjonujących CMS.

Gotowe narzędzia

Razem z systemem CMS  otrzymują Państwo szereg narzędzi do natychmiastowego wykorzystania w serwisie. Narzędziami tymi są:

 • formularze kontaktu zwrotnego (WEBKontakt)
 • wyszukiwarka (WEBSzukaj)
 • mapa serwisu (WEBMapaSerwisu)
 • track (pokazujący aktualne miejsce w strukturze serwisu) (WEBTrack)
 • statystyki oglądalności serwisu (WEBStatsStandard)
 • polecanie serwisu znajomemu (WEBRekomendacja)
 • dodawanie serwisu do ulubionych (WEBDoUlubionych)
 • powiększanie i pomniejszanie czcionki, jaką wyświetlane są treści serwisu (WEBFonter)

Uruchomienie na stronach gotowych narzędzi jest równie proste, jak opublikowanie na nich nowych treści. Wystarczy wskazać miejsce, w którym ma się pojawić narzędzie, a następnie wybrać odpowiedni rodzaj narzędzia.

Formularze kontaktu zwrotnego (WEBKontakt)

Formularz kontaktu zwrotnego umożliwia użytkownikom przesyłanie informacji zwrotnej bezpośrednio z poziomu stron serwisu.

Przy tworzeniu formularzu kontaktu zwrotnego określane są jego następujące parametry:

 • 1. Adres e-mail - adres, pod który ma być wysyłana treść, wprowadzona w formularzu.
 • 2. Tytuł - tytuł formularza
 • 3. Informacja, do czego służy formularz kontaktu zwrotnego
 • 4. Opis wiadomości - tytuł maila, który będzie zawierał treść wprowadzoną w formularzu.
 • 5. Tekst podziękowania - informacja, która zostanie wyświetlona na ekranie po zatwierdzeniu przez użytkownika treści przesyłki.

Po zdefiniowaniu parametrów i zatwierdzeniu formularza przyciskiem „Dodaj",  formularz kontaktu zwrotnego jest umieszczany na stronie. Od tej pory możliwe jest przekazanie pod wskazany adres dowolnej wiadomości po uprzednim prowadzeniu jej treści w formularzu kontaktu zwrotnego.

Wyszukiwarka (WEBSzukaj)

Wyszukiwarka jest dostępna w dwóch wersjach:

 • Kompaktowej, zawierającej jedynie miejsce na wpisanie poszukiwanego ciągu znaków
 • Zaawansowanej, zawierającej informację o znakach specjalnych, które mogą być wprowadzone w polu wyszukiwania oraz przyciski do definiowania niestandardowych form wyszukiwania (poszukiwanie stron, zawierających wszystkie wprowadzone wyrazy, poszukiwanie stron, zawierających jeden z poszukiwanych wyrazów itp.)

Wyszukiwarka opiera swe działanie na indeksie słów w serwisie. Indeks jest tworzony automatycznie w momencie wprowadzania do serwisu informacji lub w momencie ich modyfikowania.

Mapa serwisu (WEBMapaSerwisu)

Mapa serwisu wyświetla drzewiastą strukturę stron serwisu. W mapie serwisu wyświetlane są tylko te strony, w których właściwościach zaznaczona jest opcja pokazywania ich w mapie serwisu i do których dostęp ma aktualnie zalogowany użytkownik.

Track (pokazujący aktualne miejsce w strukturze serwisu) (WEBTrack)

Track zawiera wskazanie pozycji, jaką zawiera aktualnie wyświetlana strona w serwisie. Na przykład, jeżeli mamy stronę „PODSTRONA A_1_1", która jest podstroną strony „STRONA A_1", zlokalizowaną w dziale „DZIAŁ A":

DZIAŁ A

   -> STRONA A_1

      -> PODSTRONA A_1_1

To track przy wyświetlaniu jest strony będzie miał postać:

Strona główna -> DZIAŁ A -> STRONA A_1 -> PODSTRONA A_1_1

Statystyki oglądalności serwisu (WEBStatsStandard)

Statystki są dostępne dla poszczególnych podstron serwisu. Dodanie nowej strony automatycznie inicjuje proces akumulowania statystyk.

Statystyki są dostępne w podziale na poszczególne wersje językowe serwisu.

Statystyki są udostępniane w postaci wykres - tabela z danymi, tzn. dla wybranej kategorii i dla wybranego zakresu przedstawiana jest tabela z danymi, a po kliknięciu na jakąś pozycję w tabeli jest rysowany wykres, przedstawiający analizowane dane.

W ramach statystyk są udostępniane następujące dane:

 • A. W ujęciu dziennym, w rozbiciu na poszczególne godziny:
 • - liczba użytkowników, odwiedzających poszczególne strony serwisu
 • - liczba odsłon stron serwisu
 • - czas trwania wizyt na poszczególnych stronach serwisu
 • B. W ujęciu tygodniowym, w rozbiciu na poszczególne dni:
 • - liczba odsłon poszczególnych stron
 • - liczba użytkowników odwiedzających poszczególne strony serwisu (z uwzględnieniem użytkowników nowych (non-cookie) i powracających (cookies))
 • - średni czas spędzony przez użytkownika na poszczególnych stronach serwisu
 • C. W ujęciu miesięcznym, w rozbiciu na poszczególne tygodnie:
 • - liczba odsłon poszczególnych stron (w podziale na polską i angielską wersję językową)
 • - liczba użytkowników odwiedzających poszczególne strony serwisu (z uwzględnieniem użytkowników nowych (non-cookies) i powracających (cookies))
 • - średni czas spędzony przez użytkownika na poszczególnych stronach serwisu
 • - geolokalizacja w rozbiciu na kraje i kontynenty
 • - rodzaje przeglądarek z informacją o procentowym udziale poszczególnych przeglądarek
 • D. W ujęciu rocznym, w rozbiciu na poszczególne miesiące:
 • - liczba odsłon poszczególnych stron (w podziale na polską i angielską wersję językową)
 • - liczba użytkowników odwiedzających poszczególne strony serwisu (z uwzględnieniem użytkowników nowych (non-cookies) i powracających (cookies))
 • - średni czas spędzony przez użytkownika na poszczególnych stronach serwisu

Innymi słowy istnieją następujące kategorie raportów:

 • A. Liczba odsłon poszczególnych stron serwisu
 • B. Liczba użytkowników, otwierających poszczególne strony serwisu (w rozbiciu na użytkowników nowych (non-cookies) i powracających (cookies)
 • C. Rodzaje przeglądarek (wraz z informacją o procentowym udziale poszczególnych przeglądarek)
 • D. Rodzaje systemów operacyjnych (wraz z informacją o procentowym udziale poszczególnych systemów operacyjnych)
 • E. Rozdzielczości na komputerach użytkowników (wraz z informacją o procentowym udziale poszczególnych rozdzielczości)
 • F. Liczba kolorów na komputerach użytkowników (wraz z informacją o procentowym udziale poszczególnych liczb kolorów)
 • G. Geolokalizacja (w rozbiciu na kontynenty, państwa, województwa w Polsce)

Kategorie raportów są dostępne w okresach:

 • - dziennym (w rozbiciu na godziny)
 • - tygodniowym (w rozbiciu na dni tygodnia)
 • - miesięcznym (w rozbiciu na tygodnie)
 • - rocznym (w rozbiciu na miesiące)

Nie są natomiast dostępne szczegółowe dane o wizytach poszczególnych użytkowników.

Powiększanie i pomniejszanie czcionki, jaką wyświetlane są treści serwisu (WEBFonter)

Narzędzie to jest widoczne na stronach serwisu w postaci linku, którego kliknięcie powoduje bądź to zwiększenie rozmiaru czcionki, którą są wyświetlane treści stron serwisu, bądź też zmniejszenie tego rozmiaru.

Jeżeli informacje w serwisie są aktualnie wyświetlane czcionką dużą, to link nosi nazwę „pomniejsz czcionkę". Jego kliknięcie powoduje zmniejszenie rozmiaru czcionki.

Jeżeli informacje w serwisie są aktualnie wyświetlane czcionką mała, to link nosi nazwę „powiększ czcionkę". Jego kliknięcie powoduje zwiększenie rozmiaru czcionki.

Polecanie serwisu znajomemu (WEBRekomendacja)

Narzędzie to jest widoczne na stronach serwisu w postaci linku, którego kliknięcie powoduje zainicjowanie operacji przesyłania maila do wybranej osoby z informacją, że zaleca się obejrzenie serwisu.

Dodawanie serwisu do ulubionych (WEBDoUlubionych)

Narzędzie to jest widoczne na stronach serwisu w postaci linku, którego kliknięcie powoduje dodanie aktualnie oglądanej strony do ulubionych.

Technologie

Tworzymy rozwiązania internetowe, multimedialne i mobilne, aktywnie używając technologii:

 

 • Java
 • Java2EE
 • PHP
 • J2ME
 • Flash
 • XML
 • CSS
 • HTML
 • JavaScript
 • ORACLE
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • WebMethods
 • bea
 • JBoss
 • Windows CE
 • Cycore Cult3D

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr