Partnerstwo technologiczne z SAS Poland

Zostaliśmy Afiliowanym Partnerem globalnego lidera w zakresie narzędzi Business Inteligence – firmy SAS Institute. Przejście na poziom Partnera Afiliowanego jest naturalnym rozwojem naszej dotychczasowej współpracy z SAS Poland. W ramach tej współpracy z powodzeniem zrealizowaliśmy wiele projektów Business Inteligence, dostarczając profesjonalnych usług integratorskich i deweloperskich przy wdrażaniu narzędzi SAS u Klientów z sektorów:

 • telekomunikacji,
 • ubezpieczeń,
 • bankowości,
 • energetyki.

Nowy poziom współpracy pozwala Nam nie tylko dostarczać profesjonalnych usług informatycznych w projektach wdrożenia narzędzi SAS do obsługi procesów biznesowych Klientów, ale również pozwala nam sprzedawać bezpośrednio oprogramowanie SAS do Naszych Klientów.

Nasze usługi Business Intelligence (analityka biznesowa) pozwalają naszym Klientom uzyskać dodatkową jakość i nowe korzyści z posiadanych przez nich danych. Dzięki tym usługom nasi Klienci mają możliwość przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Usługi te obejmują zarówno proste projekty, polegające na analizie i wyciągnięciu wniosków dla internetowej kampanii reklamowej, jak też i zaawansowane projekty tworzenia hurtowni danych, które pozwalają na ujednolicenie i powiązanie danych, zebranych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa.

Dzięki budowie środowiska BI nasi Klienci otrzymują dostęp do spójnych i dostarczanych w krótkim czasie raportów, prezentujących Kluczowe Wskaźniki Efektywności (Key Performance Indicators) dla przedsiębiorstwa lub dla poszczególnych jego działów. Wiedza ta pozwala sformułować hipotezy, odnośnie jakości działania różnych elementów przedsiębiorstwa. Hipotezy te weryfikuje się poprzez wykonywanie szczegółowych "przekrojów" danych przy pomocy różnego rodzaju narzędzi analitycznych (np. OLAP, data mining), otrzymując bardzo wiarygodną i sprawdzoną wiedzę na temat tego, co firma robi dobrze, a co odbiega od oczekiwanych rezultatów? Dodatkowo środowisko takie może zostać rozszerzone o informacje opisujące szczegółowo Klientów, co z kolei jest często wykorzystywane do prowadzenia bardziej efektywnych i spersonalizowanych działań marketingowych.

Środowisko Business Intelligence to niezbędne narzędzie dla menedżerów i specjalistów, zajmujących się analizami i strategią. Partnerstwo z SAS Poland pozwala nam oferować Naszym Klientom dostęp do najlepszych na świecie narzędzi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania i biznesowego wykorzystania, między innymi, następujących narzędzi:

 • SAS Data Integration Studio (SAS DI)
 • SAS Financial Management (SAS FM)
 • SAS Visual Analytics (SAS VA)
 • SAS Customer Intelligence Studio (SAS CI)
 • SAS Social Media Analytics (SAS SMA)
 • … i wiele innych.

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr