PHP

PHP jest popularnym językiem skryptowym stosowanym najczęściej podczas tworzenia serwisów/aplikacji internetowych. Język ten zawiera wszystkie potrzebne programiście elementy składniowe (pętle, warunkowe przetwarzanie, deklaracje funkcji, podział na moduły), jak również pewne ograniczone elementy obiektowości (brak interfejsów, metod wirtualnych oraz przeciążonych). To co może przeszkadzać, to brak deklaracji typów zmiennych, co sprawia, że niektóre błędy są widoczne dopiero po uruchomieniu skryptu; z drugiej strony takie podejście znacznie przyspiesza tworzenie prostych aplikacji. Niewątpliwą zaletą PHP jest duża liczba bibliotek dołączanych do systemu, co pozwala na łatwe korzystanie z większości baz danych, dostęp do LDAP, przesyłanie maili oraz dostęp do skrzynki pocztowej, dynamiczne tworzenie grafiki, przetwarzanie XML i wiele innych. Kolejną zaletą jest przenośność aplikacji tworzonych w PHP pomiędzy systemami operacyjnymi.

Jak korzystamy:

Język PHP jest naszym podstawowym językiem skryptowym wykorzystywanym do tworzenia rozwiązań dla internetu, w szczególności nasza platforma CMS (3Web), jak i wiele drobnych aplikacji powstały w tej technologii.

Więcej informacji:

http://www.php.net/

Technologie

Tworzymy rozwiązania internetowe, multimedialne i mobilne, aktywnie używając technologii:

 

 • Java
 • Java2EE
 • PHP
 • J2ME
 • Flash
 • XML
 • CSS
 • HTML
 • JavaScript
 • ORACLE
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • WebMethods
 • bea
 • JBoss
 • Windows CE
 • Cycore Cult3D

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr