Oracle RDBMS - serwery bazodanowe

Jednym z produktów firmy Oracle jest relacyjna baza danych (serwer bazodanowy), często wykorzystywana przez korporacje. Serwer bazodanowy Oracle pozwala aplikacjom na dostęp do danych z wykorzystaniem języka zapytań SQL (Structured Query Language) wraz z pewnymi rozszerzeniami (np. CONNECT BY), zapewnia możliwość tworzenia widoków, widoków zmaterializowanych (snapshot), wyzwalaczy oraz gwarantuje cztery poziomy izolacji transakcji wraz z możliwością definiowania punktów kontrolnych i powrotów do punktów kontrolnych. Dodatkowo serwer pozwala na wykonywanie procedur/funkcji składowanych pisanych w języku PL/SQL (również Java), co pozwala na bardziej przejrzyste zapisanie logiki aplikacji mocno związanej z manipulacją danymi. Poza tym serwer udostępnia jeszcze wiele różnych funkcji związanych np. z tworzeniem hurtowni danych, tuningowaniem i analizą planów wykonania zapytań, wykonywaniem rozproszonych zapytań. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych serwerów bazodanowych na świecie.

Jak korzystamy:

Baza danych Oracle oferuje bardzo duże możliwości przetwarzania zapytań, jednak ze względu na dość wysoki koszt tego produktu nie wszyscy nasi klienci mogą z niej korzystać. Dlatego też, wykorzystujemy ją głównie wtedy, gdy jest już częścią infrastruktury informatycznej naszego klienta. Przede wszystkim korzystamy z rozbudowanego języka zapytań oraz procedur składowanych PL/SQL, niemniej jednak zaawansowane funkcje Oracle nie są nam obce, szczególnie te związane z optymalizacją zapytań.

Więcej informacji:

http://www.oracle.com

Technologie

Tworzymy rozwiązania internetowe, multimedialne i mobilne, aktywnie używając technologii:

 

 • Java
 • Java2EE
 • PHP
 • J2ME
 • Flash
 • XML
 • CSS
 • HTML
 • JavaScript
 • ORACLE
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • WebMethods
 • bea
 • JBoss
 • Windows CE
 • Cycore Cult3D

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr