Nowy serwis poland.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych postanowiło zmodernizować serwis poland.gov.pl.

Firmą, odpowiedzialną za modernizację serwisu, jest Akonet Sp. z o.o. Modernizacja obejmie wszystkie elementy serwisu, począwszy od jego wyglądu, a skończywszy na strukturze dokumentów i obsługującym serwis systemie CMS.

Modernizacja serwisu będzie poprzedzona szczegółową analizą serwisów promocyjnych innych państw, analizą grup celowych serwisu i analizą ścieżek poruszania się użytkowników po aktualnie istniejących stronach Panoramy Polski.

Modernizacja serwisu ma związek z jego statusem rządowej witryny promocji Polski. serwis uzyskał ten status w grudniu 2004. Celem modernizacji jest przygotowanie serwisu do wykonywania nowych zadań, które stanęły przed nim po wejściu Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004. W nowym serwisie większy nacisk ma być położony na informowanie o praktycznych aspektach życia w Polsce.

Grupa Akonet

  • Akonet
  • Scigacz.pl
  • iservices.pl
  • Facebook
  • Tweeter
  • Flickr