Nadal z MSZ

Akonet został wybrany internetowym partnerem Ministerstwa Spraw Zagranicznych na najbliższe 3 lata.

Taki jest wynik przetargu na "Obsługę i rozwój systemu stron internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP". Postępowanie było prowadzone na podstawie nowej ustawy o zamówieniach publicznych, czyli ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177).

W efekcie współpraca między MSZ i Akonet, rozpoczęta w 2002 roku, będzie kontynuowana do końca 2007 roku. W najbliższym czasie zostaną zmodernizowane serwisy MSZ (http://www.msz.gov.pl) i Panoramy Polski (http://www.poland.gov.pl), przy czym nowy projekt strony głównej Panoramy Polski będzie ewoluował w kierunku wizerunku strony jako portalu, umożliwiając lepszą prezentację zamieszczonych treści oraz wzmocnieniu wizerunku strony jako oficjalnego serwisu promocyjnego Polski. Strona uzyskała w grudniu 2003 status rządowej strony promocji Polski.

Akonet przygotuje również serwis Panoramy Polski do jego ogólnoświatowej promocji, która jest planowana na początek 2005 roku. Istotnym elementem tych przygotowań będzie wdrożenie dedykowanego oprogramowania do analizy ruchu między serwisami internetowymi. W trakcie kampanii będzie analizowany ruch między serwisem Panoramy Polski, a objętymi działaniami promocyjnymi serwisami partnerskimi (zlokalizowanymi w różnych częściach świata).

Pierwsze efekty współpracy między MSZ i Akonet będzie można zobaczyć już pod koniec 2004 roku. Pozytywne doświadczenia dwóch lat przekonały przdstawicieli Ministerstwa do usług outsourcingowych Akonet. Oprócz rozwoju serwisów, Akonet zajmie się ich utrzymaniem i administracją.

Grupa Akonet

  • Akonet
  • Scigacz.pl
  • iservices.pl
  • Facebook
  • Tweeter
  • Flickr