Kontakt

Akonet Sp. z o. o.
ul. Konduktorska 4/1
00-775 Warszawa

telefon:
+48 22 621 53 28

Recepcja:
+48 22 621 53 28 wewn. 101

faks:
+48 22 621 53 28 wewn. 107

e-mail: biuro@akonet.pl

Akonet Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000031750, NIP 522-25-51-660, REGON 016336377, kapitał zakładowy 50 000 PLN

 

Dział handlowy

tel.: +48 22 621 53 28 wewn. 102

 

Tomasz Jarosławski
tel.: +48 502 356 245
e-mail: tomek@akonet.pl

 

Agencja Interaktywna

Przemysław Mielcarz
tel.: +48 22 621 53 28 wewn. 106
e-mail: aktualizacje@akonet.pl  

 

Akonet Software

tel.: +48 22 621 53 28 wewn. 104
e-mail: biuro@akonet.pl Grupa Akonet

  • Akonet
  • Scigacz.pl
  • iservices.pl
  • Facebook
  • Tweeter
  • Flickr