JavaScript

JavaScript jest obiektowym językiem skryptowym używanym w milionach stron internetowych na świecie. JavaScript nie jest interpretowanym językiem Java, ale stanowi pewien odrębny, dynamiczny język skryptowy. Składnia  JavaScript jest bardzo podobna do tej pochodzącej z języków Java/C++, co oznacza, że konstrukcje językowe (pętle, warunki, obsługa wyjątków) działają (i wyglądają) bardzo podobnie jak w tych językach.

JavaScript może działać zarówno jako język proceduralny, jak i obiektowy, przy czym obiekty są tworzone podczas wykonania programu poprzez dołączenie metod i własności (pól) do obiektów, co różni się od definiowania klas na poziomie składni(Java, C++).

JavaScript jest przede wszystkim wykorzystywany jako język skryptowy działający na komputerze użytkownika (osoby oglądającej stronę internetową) i najcześciej służy do uatrakcyjnienia strony poprzez dodanie pewnych elementów interaktywności na stronie lub do walidacji formularzy przed przesłaniem na serwer.

Z językiem JavaScript mocno związane jest ostatnio pojęcie DOM – Document Object Model, jest to API, za pomocą którego, programy JavaScript mogą odwoływać się do elementów wczytanego dokumentu i modyfikować pewne własności tych elementów (w szczególności można ukrywać/dodawać nowe elementy do dokumentu, co powoduje modyfikację wyglądu strony).

Technologie

Tworzymy rozwiązania internetowe, multimedialne i mobilne, aktywnie używając technologii:

 

 • Java
 • Java2EE
 • PHP
 • J2ME
 • Flash
 • XML
 • CSS
 • HTML
 • JavaScript
 • ORACLE
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • WebMethods
 • bea
 • JBoss
 • Windows CE
 • Cycore Cult3D

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr