J2EE - Java 2 Enterprise Edition

J2EE definiuje standard dotyczący tworzenia opartych na komponentach, wielowarstowych aplikacji oraz opisuje wymagane środowisko wykonania takich aplikacji (zbiór usług świadczonych na rzecz tychże komponentów). Powoduje to znaczne uproszczenie procesu tworzenia i wdrażania rozwiązań biznesowych.Platforma J2EE w dużej mierze wykorzystuje dorobek J2SE w zakresie uruchamiania aplikacji na dowolnym komputerze z zainstalowaną maszyną wirtualną Java (JVM), dostępem do baz danych (JDBC), technologię CORBA zapewniającą dostęp do istniejących aplikacji oraz model bezpieczeństwa, który gwarantuje bezpieczeństwo danych nawet w aplikacjach internetowych. Dodatkowo, w skład platformy J2EE wchodzą między innymi komponenty EJB (Enterprise Java Beans), Serwlety, JSP

Jak korzystamy:

Tworzone przez naszą firmę rozwiązania intranetowe są oparte na paltformie J2EE. Standardowo, logika bizensowa aplikacji jest zawarta jedynie w komponentach EJB (lub w niższych warstwach), natomiast interfejs użytkownika jest realizowany w oparciu o serwlety i JSP (Struts, Tapestry). Dodatkowo, jeżeli w skład infrastruktury informatycznej klienta wchodzą serwery aplikacyjne, to również aplikacje desktopowe (lub dla urządzeń mobilnych) otrzymują dostęp do danych za pośrednictwem aplikacji J2EE, co gwarantuje lepszą skalowalność rozwiązań oraz bezpieczeństwo samych danych.

Więcej informacji:

http://java.sun.com/j2ee/

Technologie

Tworzymy rozwiązania internetowe, multimedialne i mobilne, aktywnie używając technologii:

 

 • Java
 • Java2EE
 • PHP
 • J2ME
 • Flash
 • XML
 • CSS
 • HTML
 • JavaScript
 • ORACLE
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • WebMethods
 • bea
 • JBoss
 • Windows CE
 • Cycore Cult3D

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr