Cycore Cult3D

Cult3D jest technologią, która pozwala na tworzenie interaktywnych i trójwymiarowych elementów w internecie. Za pomocą środowiska tworzenia animacji, można zdefiniować obiekty, które będą brały udział w prezentacji; każdemu z obiektów można przypisać pewien sposób poruszania się (obroty, przesuniącia) oraz sposób reagowania na np. kliknięcie lub najechanie myszą. Dodatkowo można zdefiniować sposób w jaki użytkownicy będą oglądać stworzony świat (możliwości obrotu, oddalania/przybliżania lub przesuwania obiektów). Firma Cycero dostarcza również „wtyczki” do programu 3D MAX (tworzenie obiektów 3D), które eksportują utworzone w nim obiekty do formatu odpowiedniego dla Cult3D – pozwala to na wykorzystanie obiektów trójwymiarowych pochodzących z jednej z najczęściej używanych aplikacji 3D.

Jak korzystamy:

Technologia Cult3D została wykorzystana przez nas w projekcie Symulator Telefonów – wszystkie telefony posiadają modele 3D prezentowane z wykorzystaniem tej technologii. W szczególności aparaty można obracać i przesuwać, jak również kliknięcie na tylnej części obudowy powoduje prezentację sposobu otworzenia tylnej części telefonu, wyjęcia baterii oraz karty SIM. Ponowane kliknięcie powoduje schowanie wszystkich elementów.

Więcej informacji:

http://www.cult3d.com/

Technologie

Tworzymy rozwiązania internetowe, multimedialne i mobilne, aktywnie używając technologii:

 

 • Java
 • Java2EE
 • PHP
 • J2ME
 • Flash
 • XML
 • CSS
 • HTML
 • JavaScript
 • ORACLE
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • WebMethods
 • bea
 • JBoss
 • Windows CE
 • Cycore Cult3D

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr