BEA Weblogic Server 8.1 – serwery aplikacyjne

Serwer BEA Weblogic jest serwerem aplikacyjnym, czyli programem (kontenerem) pozwalającym na tworzenie i uruchamianie na nim aplikacji J2EE - serwer ten posiada certyfikat zgodności ze standardem J2EE 1.3, co oznacza, że wszelkie aplikacje J2EE działające na innych serwerach z analogicznym cerytfikatem zgodności będą bez problemów działały na tym serwerze.Serwer BEA Weblogic 8.1 jest jednym z najpopularniejszych i najszybszych (według testów przeprowadzonych przez producentów) serwerów aplikacyjnych na rynku. Udostępnia on programistom usługi takie, jak: web serwisy (implementację standardów SOAP, WSDL, UDDI, XMLBeans), współpracę ze środowiskiem .NET, możliwość integracji z innymi aplikacjami między innymi za pomocą konektorów CORBA, COM+. Poza tym serwer ten posiada mechanizmy pozwalające na uruchamianie w klastrze oraz rozkładanie obciążenia (load balancing).

Jak korzystamy:

Serwer BEA Weblogic 8.1 jest głównie wykorzystywany przez nas podczas wykonywania projektów dla korporacji, ponieważ jest to najczęściej podstawowy serwer aplikacyjny takich klientów. Na nim osadzamy zarówno komponenty EJB zawierające logikę aplikacji, jak i Serwlety oraz strony JSP (Struts, Tapestry) implementujące interfejs użytkownika. Jeżeli istnieje potrzeba komunikacji pomiędzy środowiskami heterogenicznymi (np. z PocketPC), wówczas naturalne jest wykorzystanie w tym celu web serwisów.

Więcej informacji:

http://www.bea.com/

Technologie

Tworzymy rozwiązania internetowe, multimedialne i mobilne, aktywnie używając technologii:

 

 • Java
 • Java2EE
 • PHP
 • J2ME
 • Flash
 • XML
 • CSS
 • HTML
 • JavaScript
 • ORACLE
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • WebMethods
 • bea
 • JBoss
 • Windows CE
 • Cycore Cult3D

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr