Asystent/Asystentka

Osoba zatrudniona na tym stanowisku współpracuje z Zarządem i koordynuje pracą biura. Osoba na tym stanowisku powinna spełniać następujące wymagania:

  • znajomość prawnych uwarunkowań działania spółki,
  • wiedza z zakresu: prawa handlowego, prawa pracy i finansów,
  • wysoka kultura osobista,
  • zdyscyplinowanie,
  • znajomość języka angielskiego,
  • zdolności interpersonalne,
  • konsekwencja w działaniu.