2ME - Java 2 Mobile Edition

J2ME zapewnia środowisko aplikacjom uruchamianym na urządzeniach takich jak telefony komórkowe czy też elektroniczni asystenci (PDA). Architektura J2ME składa się z konfiguracji, profili oraz pakietów opcjonalnych.

Konfiguracje składają się z maszyny wirtualnej oraz podstawowego zestawu klas. Zapewniają one podstawową funkcjonalność urządzeniom o podobnych charakterystykach np. pod względem możliwości dostępu do sieci oraz ilości pamięci. Aktualnie istnieją dwie konfiguracje J2ME:

 • CLDC (Connected Limited Device Configuration)
 • CDC (Connected Device Configuration)

W celu zapewnienia kompletnego środowiska wykonania dla konkretnej kategorii urządzeń konfiguracja musi zostać powiązana z profilem - zestawem interfejsów programistycznych wyższego poziomu, które definiują model cyklu życia aplikacji, interfejs użytkownika i dostęp do specyficznych właściwości urządzenia. Z tego wynika, że profil najczęściej wspiera pewną podkategorię urządzeń w ramach wybranej konfiguracji.
Środowisko wykonania aplikacji w telefonach komórkowych stanowi najczęściej konfiguracja CLDC wraz z profilem MIDP.

Pakiety opcjonalne rozszerzają platformę J2ME o dodatkowe funkcjonalności (API), z których programiści w ramach danego urządzenia mogą korzystać, a które nie są standardowo dostępne. Pakiety pozwalają między innymi na dostęp do baz danych, multimediów, protokołu bluetooth, web serwisów.

Jak korzystamy:

Platformę J2ME wykorzystujemy głównie w celu tworzenia aplikacji działających w telefonach komórkowych, które poprzez webserwisy komunikują się z aplikacją działającą na serwerze aplikacyjnym.

Więcej informacji:

http://java.sun.com/j2me/

Technologie

Tworzymy rozwiązania internetowe, multimedialne i mobilne, aktywnie używając technologii:

 

 • Java
 • Java2EE
 • PHP
 • J2ME
 • Flash
 • XML
 • CSS
 • HTML
 • JavaScript
 • ORACLE
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • WebMethods
 • bea
 • JBoss
 • Windows CE
 • Cycore Cult3D

Grupa Akonet

 • Akonet
 • Scigacz.pl
 • iservices.pl
 • Facebook
 • Tweeter
 • Flickr